प्रबंध समिति

S.No. Name Designation Photograph
1. राम अवतार कटियार
Contact No. 9984213500
संस्थापक
2. नन्द किशोर कटियार अध्यक्ष
3. श्री कृष्ण चन्द्र (एडवोकेट) प्रबन्धक
4. कैलाश बाबू उपप्रबन्धक
5. रघुनाथ प्रसाद उपाध्यक्ष
6. बाबुराम कटियार कोषाध्यक्ष
7. रामबाबू कटियार सदस्य

Image Gallery